Emeriti

Dit gedeelte van de site van de TU/e is speciaal ingericht voor onze emeriti.Het Album Academicum, met een overzicht van alle emeriti, ooit werkzaam aan de TU/e, en een gedeelte Emeriti-activiteiten, waarin melding wordt gemaakt van de bijeenkomsten, georganiseerd door de Commissie Emeriti-activiteiten. In dit gedeelte zal ook doorverwezen worden naar door de TU/e georganiseerde activiteiten die interessant kunnen zijn voor emeriti. Mocht u vragen of suggesties hebben, neemt u dan contact op met Jannelies Smit.

Data bijeenkomsten 2017

De voorjaarsbijeenkomst zal gehouden worden op vrijdag 12 mei (vanaf 17.00 uur). Hierbij worden ook de partners uitgenodigd. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal in week 13 verzonden worden maar is nu ook rechtstreeks hier te lezen. De commissie Emeriti-activiteiten nodigt U van harte uit voor een gezellige avond met een lezing over China en met Chinese dansen door een groep Chinese studentes/expats. De lezing over China wordt verzorgd door prof. F.J.A.M. Greidanus, Head of Research and CTO voor Philips in Shanghai en tevens hoogleraar aan de Zhejiang University.

De Chinese Dance Group Eindhoven die we hebben uitgenodigd is een aantal jaren geleden opgericht door Chinese masterstudenten en PhD ’s aan de TU/e. Ze verzorgen hun kleding helemaal zelf, evenals de choreografie van hun dansen.

U kunt hier meer lezen.

De najaarsbijeenkomst zal gehouden worden op vrijdag 6 oktober (lunch, vanaf 11.00 uur). De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal omstreeks 6 september verzonden worden.

Uit de geschiedenis van de TU/e

In de beginjaren kon de THE maar liefst beschikken over twee personenwagens, allebei van het merk Chevrolet. Dat waren volgens chauffeur [[Loots H.A. | H.A. (Huub) Loots]], die van 1959 tot en met 2002 voor de Universiteit op weg was, “ware benzineslurpers”: zes- tot achtcilinder automaten die gemiddeld een op vijf liepen. Na het Chevrolet-tijdperk vervoerde Loots zijn passagiers respectievelijk in Ford Granada’s, Citroëns en uiteindelijk in een Peugeot. In 2002 verdween met de vaste chauffeur ook de eigen dienstwagen van de begroting. In zevenenveertig jaren is het slechts een maal gebeurd dat de dienstwagen ernstige schade opliep als gevolg van een verkeersongeval. Het gebruik door bestuurders van een automobiel met chauffeur roept ten tijde van de energiecrisis in de jaren zeventig protesten op. Roland Haffmans tekent in een open opinie in ''TH Berichten ''bezwaar aan tegen de nieuwe benzinezuipende ''bestuurdersslee, ''die volgens hem een op zes rijdt. En dat in een tijd waarin het bestuur de Hogeschool oproept zuinig om te gaan met energie. De redactie van ''TH Berichten ''(in de persoon van [[J.F.M. van Dongen]], hoofd Voorlichting) reageert een week later en neemt het voor de bestuurders op door maar liefst zeven argumenten bij elkaar te sprokkelen ten faveure van de dienstauto.