Emeriti

Dit gedeelte van de site van de TU/e is speciaal ingericht voor onze emeriti.Het Album Academicum, met een overzicht van alle emeriti, ooit werkzaam aan de TU/e, en een gedeelte Emeriti-activiteiten, waarin melding wordt gemaakt van de bijeenkomsten, georganiseerd door de Commissie Emeriti-activiteiten. In dit gedeelte zal ook doorverwezen worden naar door de TU/e georganiseerde activiteiten die interessant kunnen zijn voor emeriti. Mocht u vragen of suggesties hebben, neemt u dan contact op met Jannelies Smit.

Data bijeenkomsten 2017

De najaarsbijeenkomst zal gehouden worden op vrijdag 6 oktober (lunch, vanaf 11.00 uur). De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal omstreeks 6 september verzonden worden.

Voor een korte impressie van de dinerbijeenkomst op 12 mei verwijzen wij naar de pagina met activiteiten 2017.